Caută
Caută

Termeni si conditii

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea termenilor și condițiilor generale detaliate mai jos. În cazul în care alegeți să vizitați site-ul și să accesați serviciile sau produsele puse la dispoziție prin intermediul site-ului, vă asumați cunoașterea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

SILDOR este denumirea comercială pe care o folosim iar site-ul www.sildor.ro este deținut de SILDOR PROD S.R.L., cu sediul în Arad, str. 6 Vanatori, nr.57, judetul Arad, având J02/1570/1992, C.U.I. 3219537, email: office@sildor.ro .

  1. Scopul platformei sildor.ro

Va aducem la cunostinta faptul ca informatiile prezentate pe site-ul nostru sunt exclusiv cu caracter informativ si nu reprezinta o oferta de vanzare. 

Preturile si produsele prezentate au caracter informativ-orientativ, SILDOR PROD putand modifica oricand gama de produse vandute si pretul aferent acestora. Aceste produse pot sa se regaseasca sau nu, la un moment dat, in stocul nostru.

Va rugam sa aveti in vedere ca prin intermediul platformei sildor.ro. nu se efectueaza vanzari, si prin urmare va rugam sa contactati un reprezentant de vanzari al SILDOR PROD pentru a solicita o oferta de pret si a verifica disponibilitatea produselor, precum si caracteristicile tehince ale acestora.

Avand in vedere destinatia si caracteristicile tehnice speciale ale produselor din gama noastra, ofertele si vanzarile SILDOR PROD SRL se adreseaza numai persoanelor juridice, iar instalarea, dimensionarea si punerea in functiune a  produselor poate fi realizata numai de personal specializat in demeniul frigotehnic.

2. Condiții pentru utilizarea site-ului

Este posibil ca la un moment dat pentru a accesa anumite părți ale conținutului din site, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre dumneavoastră ca și parte din procesul de înregistrare, pentru crearea unui cont. Astfel, vi se vor putea solicita informații precum: nume, număr de telefon, adresă de email. Aceste date vor fi solicitate si in cazul in care solicitati primirea unei oferte din partea noastra cu pivire la produsele prezentate.

Contul va putea fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces precum și a oricărei informații privind înregistrarea, autentificarea și contul. Un cont de utilizator asigură accesul în program în favoarea unei singure persoane. În consecință, sunteți responsabil/ă pentru orice activități care apar în contul dumneavoastră.

Accesarea sau încercarea de a accesa oricare conținutul protejat prin cont și parolă și prin orice alte mijloace decât cele puse la dispoziție de site, este strict interzisă. Odată cu continuarea navigării pe acest site consimțiți în mod expres să nu accesați sau să nu încercați să accesați oricare dintre resursele noastre prin orice mijloace automate, neetice sau neconvenționale.

Site-ul poate fi utilizat doar pentru accesare conținut, cont personal, accesare servicii și produse existente pe site. Ne rezervăm dreptul de a nu permite postarea și/sau de a șterge imediat și fără vreo notificare prealabilă orice conținut de pe site care are un limbaj nepotrivit, erori grave de scriere sau care ar putea să ne aducă un prejudiciu de orice natură. Sunteți pe deplin responsabil pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea site-ului.

Orice activitate care perturbă, întrerupe sau interferează cu site-ul nostru, incluzând serverele, este strict interzisă și este pedepsită conform legilor în vigoare.

Nu putem garanta utilizarea continuă și neîntreruptă a site-ului. Există o mică probabilitate să intervină erori, defecțiuni atacuri cibernetice sau alte comportamente malițioase pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Încercăm să luăm toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura potențialele evenimente neplăcute.

Încercarea de a copia, duplica, reproduce, vinde, comercializa sau revinde conținutul protejat sau orice alt conținut al site-ului este strict interzis, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile legale pentru stoparea acestor activități.

3. Limitarea răspunderii

Prin accesarea site-ului, utilizarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile acestuia, comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului sau a cumpărării de produse sau servicii, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.

Nu ne asumăm răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.

Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

4. Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, relatia comerciala cu SILDOR sau alte asemenea, ne va fi comunicată direct, utilizând secțiunea de contact a site-ului. Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus SILDOR prin aceste acțiuni.

5. Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe site și a altor programe online comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a SILDOR PRO SRL. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către SILDOR PRO SRL. 

Niciun client/vizitator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra produselor și/sau serviciilor prezentate pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal” si sectiunea “Politica de utilizare cookie-uri” de pe site-ul nostru.

7.Informări prin email (newslettere)


In cazul in care v-ati dat acordul sa primiti pe adresa de email informatii de tip marketing este posibil să vă trimitem materiale cu conținut legat de domeniul de activitate al site-ului sau oferte promotionale  prin email. În cazul în care nu doriți să primiți aceste informări și materiale vă puteți dezabona în orice moment prin accesarea butonului Dezabonare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

8. Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

9. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între proprietarul site-ului și client/vizitator în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Arad.

10. Dispoziții finale

Acest site este deținut de către SILDOR PROD SRL, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

SILDOR PROD SRL are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe site, valabili la data accesării.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.

Scroll to Top