Caută
Caută

Politica datelor cu caracter personal

POLITICA SI NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerintelor Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date („Regulamentul”), societatea S.C. SILDOR PROD S.R.L., cu sediul în Arad, str. 6 Vanatori, nr.57, judetul Arad, având J02/1570/1992, C.U.I. 3219537, email: office@sildor.ro, tel:  0257.270.622 („Societatea”), in calitate de operator de date cu caracter personal, va informeaza asupra datelor cu caracter personal ce urmeaza sa fie prelucrate de catre Societate in legatura cu activitatea Dvs. pe acest site, conform celor de mai jos.

De asemenea, ne angajăm să prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Datele cu caracter personal prelucrate si temeiul juridic al prelucrarii

Vor fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal in ceea ce priveste persoana Dvs.: nume, prenume, adresă, adresa de email, număr de telefon. Aceste date sunt necesare in vederea incheierii si executarii contractului si respectarii legislatiei fiscal-contabile. Refuzul cumparatorului determina neincheierea valabila a contractului si/ sau imposibilitatea executarii lui.

De asemenea, vă punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.

Când vizitați site-ul, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv. 

Aceste date vor fi prelucrate in temeiul intereselor legitime ale Societatii privind desfasurarea activitatii si imbunatatirea serviciilor sale.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri site-ul – puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.  De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice sau nu este efectuata in temeiul intereselor legitime ale Societatii, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile prezentate dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

Comunicarile de marketing prin newsletter se vor efectua in temeiul consimtamantului Dvs. dat in mod expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente.

Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri  afișată pe pagina principală a site-ului 

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de legislatie. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

  • a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului
  • gestionarea si executarea contractelor de vanzare-cumparare;
  •  informarea privind situatia, evolutia si starea comenzilor;
  • contabilitate si facturare;
  • oferirea de răspunsuri la reclamațiile adresate;
  • scopuri de media;
  •  evaluarea produselor si serviciilor oferite si monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților;
  • daca v-ati dat acordul expres la primirea de newsletter in scopuri de marketing si transmitere oferte comerciale sau invitatii la evenimentele noastre.

Durata de stocare și prelucrare a datelor personale
Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

Măsuri de securitate a datelor


Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

Categoriile de destinatari


Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialiștii care postează materiale pe site, furnizorii nostri de materiale si echipamente, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing (daca v-ati dat acordul cu privire la primirea acestora), de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”). Orice transfer efectuat de către noi către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Drepturile Dvs. cu privire la datele cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. 

Va rugam sa fiti informat ca beneficiati, in conformitate cu legislatia aplicabila, de dreptul de a solicita SILDOR PROD in raport cu datele Dvs. cu caracter personal:

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de email: protectiadatelor@sildor.ro. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email : protectiadatelor@sildor.ro.

Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteți obtine ștergerea datelor personal care va privesc, în cazul în care:

a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;

b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;

c) vă opuneți prelucrării datelor in temeiul prevederilor legale si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

d) vă opuneți prelucrării datelor in temeiul prevederilor legale și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;

e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;

f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine Societatii in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului roman.

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;

c) în cazul în care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;

d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – insemnand dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Societatea nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care aceasta demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat Societatii intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea Societatii, in cazul in care:

a. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant;

b. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare

Pentru exercitarea acestor drepturi, cumparatorul poate adresa vanzatorului o cerere scrisa, datata si semnata la urmatoarele date de contact: e-mail: protectiadatelor@sildor.ro

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal din Romania in cazul in care considerati ca nu v-au fost respectate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Date ale minorilor


Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.

Newsletter si transmiterea de informatii in scop de marketing

Prin bifarea optiunii „Abonare Newsletter” va exprimati consimtamantul ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in scop de marketing direct prin e-mail si sa primiti newsletter-uri si oferte curente prin e-mail referitoare la  produsele si serviciile SILDOR.

In acest caz, prelucrarea datelor cu caracter personal are la baza ca si temei consimtamantul Dvs., iar scopurile prelucrarii vor fi reclama, marketing si publicitate, datele Dvs. putand fi transmise si partenerilor contractuali care asigura servicii de marketing si comunicare in numele Societatii. Durata stocarii datelor in acest scop va fi efectuata pana la dezabonarea Dvs. 

Puteti oricand sa va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing, prin accesarea optiunii “Dezabonare Newsletter” pusa la dispozitie in e-mailul primit.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politica cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal fără a vă cere acordul prealabil și fără a fi supuși unei proceduri de notificare individuală ori specială a modificărilor aduse. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

Scroll to Top